Strona główna Stypendia zagraniczne Stypendia rządu francuskiego

Stypendia rządu francuskiego


Co roku Ambasada Francji w Polsce przyznaje:

  • roczne stypendia dla absolwentów na studia Master,
  • stypendia na doktorat co-tutelle (pod opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego),
  • stypendia na staż naukowo-badawczy dla doktorantów i pracowników naukowych.


Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2016-2017.


Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2 rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia: www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ambasady Francji w Polsce w rubryce Coopération et action culturelle/Bourses et mobilité: www.ambafrance-pl.org

 

Przydatne informacje również na stronie: www.polska.campusfrance.org