Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendium - Erasmus+ praktyki

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego (otrzymywania grantu z funduszy PO WER).     

 

 do odwołania obowiązują stawki z roku akademickiego 2016-2017

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Studenci wyjeżdżający na studia i pobierający stypendium socjalne otrzymają dodatkowo równowartość 100 euro. Zgodnie z obowiązującym kursem 1 EUR = 4,3065 PLN. Osoby, które już skorzystały z dofinansowania w ramach PO WER w roku akademickim 2016/2017, nie mogą uzyskać dofinansowania PO WER na kolejny wyjazd w tym samym lub następnym roku akademickim. Mogą ubiegać się o finansowanie wyjazdu z funduszy Erasmus+.

 

I grupa -   3015 zł 

Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2799 zł 

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 2369 zł 

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 


PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

 

I grupa -   2584 zł 

Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2369 zł 

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 1938 zł 

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu). 

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami). 

 

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 - STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego (otrzymywania grantu z funduszy PO WER).   
   
I grupa - 600 EURO

Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 500 EURO 

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 400 EURO 

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)  

 

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 - STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Studenci wyjeżdżający na studia i pobierający stypendium socjalne otrzymają dodatkowo równowartość 100 euro. Zgodnie z obowiązującym kursem 1 EUR = 4,2356 PLN. Osoby, które już skorzystały z dofinansowania w ramach PO WER w roku akademickim 2016/2017, nie mogą uzyskać dofinansowania PO WER na kolejny wyjazd w tym samym lub następnym roku akademickim. Mogą ubiegać się o finansowanie wyjazdu z funduszy Erasmus+.

 

I grupa -   2965(równowartość 700 euro)

Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2541 zł (równowartość 600 euro)

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 2118 zł (równowartość 500 euro)

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 


PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017
- STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

 

I grupa -   2541(równowartość 600 euro)

Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2118 zł (równowartość 500 euro)

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 1694 zł (równowartość 400 euro)

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu).

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami).