Strona główna Koordynatorzy
Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+

 

¦ Uwaga! Aby wysłać wiadomość, należy usunąć z adresu e-mail spacje oraz wstawić znak @ w miejsce [at]

 

Koordynator uczelniany Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Mikocka

Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
fax: +48 22 561 90 13
e-mail: k.mikocka [at] uksw.edu.pl
bud. 23, pok. 113, I p.

 

Wydział Teologiczny

ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski

b.adamczewski [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Studiów nad Rodziną

dr Justyna Stępkowska

j.stepkowska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Prawa Kanonicznego

mgr Arkadiusz Mróz

arkadiuszmroz [at] op.pl

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

Psychologia, Filozofia, Ochrona Środowiska

 

¦ Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia
¦
oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających

dr Dominika Dzwonkowska

d.dzwonkowska [at] uksw.edu.pl

 

¦ Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na praktyki

dr Michał Piekarski

m.piekarski [at] uksw.edu.pl

 

¦ Koordynator ds. studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia 

dr Agnieszka Szymańska

agnieszka.szymanska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 

Archeologia

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

k.zeman-wisniewska [at] uksw.edu.pl 

 

Socjologia, Praca socjalna, Ekonomia

dr Martyna Kawińska

m.kawinska [at] uksw.edu.pl

 

Politologia, Europeistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

k.grzybowska-walecka [at] uksw.edu.pl

 

Historia

dr Bartłomiej Dźwigała

b.dzwigala [at] uksw.edu.pl

 

Historia sztuki

dr Magdalena Tarnowska

m.tarnowska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Stosunki międzynarodowe

prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra- Szopiński  

d.gora-szopinski [at] uksw.edu.pl

więcej informacji >>

 

Prawo

dr Natalia Kohtamäki

n.kohtamaki [at] uksw.edu.pl

więcej informacji >> 

 

Administracja

dr Magdalena Wilczek-Karczewska

m.wilczek.karczewska [at] uksw.edu.pl

więcej informacji >>

 

do 09.05.2017

Prawo, Administracja

mgr Anna Trocka

a.trocka [at] uksw.edu.pl

W tytule maila należy wpisać słowo "Erasmus+", oprócz tematu wiadomości.

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

dr Marlena Kilian

m.kilian [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Nauk Humanistycznych

dr Anna Zajchowska

a.zajchowska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

dr Paweł Łubniewski

p.lubniewski [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Anna Barbara Siniarska-Wolańska

a.siniarska [at] uksw.edu.pl