UKSW jest członkiem dwóch organizacji międzynarodowych: Fédération des Universités Catholiques Européennes oraz Fédération Internationale des Universités Catholiques.