Strona główna Stypendia zagraniczne Stypendium GFPS - semestr w Niemczech

Stypendium GFPS - semestr w Niemczech

 

Stypendium GFPS:

 • wyjątkowy i jedyny program stypendialny finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • przyznawane studentom wszystkich kierunków,
 • przyznawane na podstawie wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej (wniosek: www.gfps.pl),
 • umożliwia realizację własnego projektu naukowego na uczelni niemieckiej,
 • 500-550 EUR miesięcznie przez 5 miesięcy,
 • opieka Grupy Lokalnej i bezpłatne seminaria naukowe na rozpoczęcie i zakończenie semestru,
 • nowe przyjaźnie z młodymi ludźmi z Niemiec, Czech i Białorusi.


Kryteria wyboru stypendystów:

 • dobre wyniki w nauce
 • wartość społeczna i naukowa projektu
 • znajomość języka niemieckiego
 • gotowość do zaangażowania w działalność GFPS w trakcie i po stypendium (Grupa Lokalna, organizacja seminariów itp.).

 

Kwalifikacja na stypendia

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i późną jesienią (na semestr letni). Terminy składania wniosków (decyduje data stempla pocztowego):

 • na semestr zimowy - do 20 kwietnia danego roku kalendarzowego
 • na semestr letni - do 31 października roku poprzedzającego wyjazd

 

Więcej informacji: www.gfps.pl

 
Kim jesteśmy?

GFPS (skrót pochodzi od pierwotnego "Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland") to stowarzyszenie non-profit, zarządzane przez młodych ludzi - przez studentów i dla studentów, którym nieobojętne są szczere i przyjazne stosunki polsko-niemieckie. Ćwierć wieku temu 30 mieszkańców Freiburga (Niemcy Zachodnie) przeznaczało co miesiąc po 20 DM, aby pierwszy student z Polski, Lech Ostasz, mógł studiować filozofię w wolnym kraju, po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Dziś politycznej kurtyny i betonowego muru już nie ma, istnieją jednak nadal uprzedzenia i stereotypy, z którymi można walczyć tylko poprzez umożliwianie osobistych kontaktów otwartym na świat młodym ludziom.

W 2009 roku GFPS obchodził 25-lecie istnienia w Niemczech i 15-lecie istnienia w Polsce, Honorowym Patronatem objął nas prof. Władysław Bartoszewski, od początku związany z GFPS.

Bądź aktywny z GFPS!
Zapraszamy studentów do uczestniczenia w naszych spotkaniach, do zaangażowania się i członkostwa w GFPS. Poszukujemy osób chętnych do dalszego rozwijania programu stypendiów, kursów językowych i projektów w GFPS-owym duchu porozumienia między narodami - także między Polską, Czechami i Ukrainą. Czekamy na chętnych do zaangażowania się w Grupy Lokalne GFPS, które opiekują się stypendystami w Polsce! Walne zebranie członków GFPS z wyborami nowego zarządu odbędzie się 6 marca 2010 w Warszawie - zainteresowanych zapraszamy i prosimy o kontakt.

GFPS to okno na świat, pomysły na praktyki i późniejszą pracę, nowe znajomości i prawdziwe międzynarodowe przyjaźnie!

Informacje o stowarzyszeniu oraz kursach językowych i ofercie stypendialnej: www.gfps.pl

Informator pobierz dokument >>