Polsko-Niemiecki Tandem
 
Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić. Kurs TANDEM odbywa się w okresie letnich wakacji. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego. Pierwsze 2 tygodnie wszyscy uczestnicy spędzają w Polsce, drugie 2 tygodnie – w Niemczech.
 
Kurs organizowany jest przez GFPS - Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej.