Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendialne - Erasmus+ studia

 


Stawki stypendialne 2022/2023

 


I grupa - 550 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja


II grupa - 500 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 450 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

 

 

Grupa osób
Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
Osoby z niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze środowisk uboższych
Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


GREEN TRAVEL

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z "green travel".

 Stawki stypendialne 2021/2022

 

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.


I grupa - 520 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja


II grupa - 500 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 450 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.Grupa osób
Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
Osoby z niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze środowisk uboższych
Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów
GREEN TRAVEL

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z "green travel".