Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendialne - Erasmus+ studia

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019-2020 STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.    

    
I grupa - 500 EURO

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 450 EURO 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 400 EURO 

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

 

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.    

    
I grupa - 500 EURO

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 450 EURO 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 400 EURO 

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 - STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

 I grupa - 3019 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 2803 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 2587 PLN 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. 

I grupa - 2156 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 1940 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 1725 PLN 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu).

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami). Przykładowe koszty: rozszerzone ubezpieczenie, lekarstwa, rehabilitacja itp.