Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendium - Erasmus+ praktyki

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 - STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego.   

I grupa - 670 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa - 650 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 600 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

 

 

Grupa osób
Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
Osoby z niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze środowisk uboższych
Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


 

 

GREEN TRAVEL

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z "green travel".

 

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 - STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego (otrzymywania grantu z funduszy PO WER).   

I grupa - 620 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa - 600 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 550 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021 STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z PO WER. Studenci wyjeżdżający na praktyki i pobierający stypendium socjalne otrzymają dodatkowo równowartość 100 euro. Zgodnie z obowiązującym kursem 1 EUR = 4,2629 PLN.

 

I grupa - 3069 zł

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa - 2984 zł

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 2771 zł

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 


PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2019-2020
STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z PO WER.

 

I grupa - 2643 zł

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

II grupa - 2558 zł

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 2345 zł

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna , Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja,Węgry

 

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu).

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami).