Strona główna Koordynatorzy
Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+

 

¦ Uwaga! Aby wysłać wiadomość, należy usunąć z adresu e-mail spacje oraz wstawić znak @ w miejsce [at]

Koordynator uczelniany Programu Erasmus+

mgr Dorota Tylus

Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

e-mail: d.tylus [at] uksw.edu.pl
bud. 23, pok. 113, I p.

 

Wydział Teologiczny

Teologia

ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski

b.adamczewski [at] uksw.edu.pl

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

r.lesniczak [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Studiów nad Rodziną

dr Justyna Stępkowska

j.stepkowska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Prawa Kanonicznego

mgr Arkadiusz Mróz

arkadiuszmroz [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

Psychologia, Filozofia, Ochrona Środowiska

 

¦ Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia
¦
oraz nauczycieli akademickich przyjeżdżających i wyjeżdżających

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

a.lisowska-gaczorek [at] uksw.edu.pl

 

¦ Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na praktyki

mgr  Martyna Filcek

m.filcek [at] uksw.edu.pl

 

¦ Koordynator ds. studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia

dr Agnieszka Szymańska

agnieszka.szymanska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Socjologia, Praca socjalna

dr Martyna Kawińska

m.kawinska [at] uksw.edu.pl


Ekonomia

dr Piotr Komorowski

p.komorowski [at] uksw.edu.pl

 

Politologia, Europeistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Piotr Sieniawski

p.sieniawski [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Nauk Historycznych

 

Archeologia

dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

k.zeman-wisniewska [at] uksw.edu.pl

 

Historia

dr Bartłomiej Dźwigała

b.dzwigala [at] uksw.edu.pl

 

Historia sztuki

dr Magdalena Tarnowska

m.tarnowska [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

 

Prawo i Stosunki międzynarodowe

dr Andrzej Pogłódek

a.poglodek [at] uksw.edu.pl

więcej informacji >>

 

Administracja

dr Magdalena Wilczek-Karczewska

m.wilczek.karczewska [at] uksw.edu.pl

więcej informacji >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

dr Ewelina Rzońca

e.rzonca [at] uksw.edu.pl


dr Marlena Kilian

m.kilian [at] uksw.edu.pl

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

dr  Anna Wiśnicka

a.wisnicka [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

mgr Jakub Grzeszczak

jakub.grzeszczak [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Biologia

dr hab. inż. Piotr Matyjasiak prof. ucz.

p.matyjasiak [at] uksw.edu.pl

 

Inżynieria Środowiska

dr inż. Damian Panasiuk

d.panasiuk [at] uksw.edu.pl

 

Wydział Medyczny

dr nauk farm. Piotr Merks

p.merks [at] uksw.edu.pl