Strona główna Rekrutacja
Rekrutacja na praktyki 2021/2022

 

Informujemy, że wydziały uruchomiły już rekrutację uzupełniającą na realizację praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku w akademickim 2021/2022.

Studenci większości wydziałów i instytutów mogą składać wnioski na realizację praktyk w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych. Jeśli dany wydział nie ogłosił rekrutacji, należy skontaktować się z koordynatorem wydziałowym/instytutowym i zapytać, czy i kiedy oraz na jakich zasadach będzie przeprowadzona rekrutacja. W celu wzięcia udziału w rekrutacji skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym i zapytaj o możliwość złożenia wniosku.

Lista koordynatorów wydziałowych ds. programu Erasmus+ >>

 

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ w celu realizacji praktyki zagranicznej przeczytaj >>

 

Przyszli absolwenci

Przyszli absolwenci, którzy planują wyjechać na praktyki po zakończeniu studiów, muszą wziąć udział w rekrutacji i zostać zakwalifikowani, mając status studenta. Wyjazd absolwencki musi się zacząć po zakończeniu studiów. Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.

Studenci niepełnosprawni

Osoby z niepełnosprawnością mają szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu). Informacje na temat stawek grantu >>

 

Etapy rekrutacji uzupełniającej na praktyki w roku akademickim 2021/2022

Uwaga! rekrutacja uzupełniająca trwa w trybie ciągłym

 • I etap: - złożenie wymaganych dokumentów do 17 października 2021 r.- Formularze aplikacyjne znajdziesz tutaj >>

  Szczegółowych informacji nt. terminów i miejsca składania wniosków oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych lub u koordynatora wydziałowego Lista koordynatorów wydziałowych >>

  W związku z uproszczeniem procedury aplikacyjnej Learning Agreement for Traineeships oraz Letter of Acceptance z instytucji przyjmującej można złożyć po zakończeniu rekrutacji.
  Wszystkie osoby, które złożą dokumenty, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 • II etap: 19-22 października 2021 r. (później cyklicznie - egzaminy językowe w SJO - należy skontaktować się z SJO i zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie) Studium Języków Obcych >>

  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, w którym będzie odbywać praktykę. Aby zakwalifikować się do Programu Erasmus+ na praktyki, należy zdać egzamin z wybranego języka obcego co najmniej na poziomie B1, chyba że instytucja przyjmująca wymaga wyższego poziomu.

  Uwaga!
  Każdy student starający się o wyjazd na praktyki musi samodzielnie zarejestrować się na egzamin na stronie SJO!
 • III etap: 25-28 października 2021 r. posiedzenie wydziałowych komisji rekrutacyjnych (zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych oraz w procedurze rekrutacyjnej danego wydziału lub instytutu).
29 października 2021 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji i wyłonienie osób zakwalifikowanych

 

 

Informacje o rekrutacji na wydziałach

 

Wydział Teologiczny

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Teologicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Teologicznego>>

 

Wydział Prawa i Administracji

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Prawa i Administracji >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji >>

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych >>

 

Wydział Studiów Nad Rodziną

Składanie dokumentów w formie papierowej w Dziekanacie WSR

Informacje na stronie Wydziału Studiów Nad Rodziną >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacji Wydziału Studiów nad Rodziną >>

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

♦ Instytut Archeologii

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Instytutu Archeologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Instytutu Archeologii >>

♦ Instytut Socjologii

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Instytutu Socjologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

♦ Instytut Politologii >>

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Instytutu Politologii >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

♦ Instytut Nauk Historycznych

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Instytutu Nauk Historycznych >>

Egzaminy językowe  Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Instytut Historii Sztuki

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Instytutu Historii Sztuki >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Wydział Prawa Kanonicznego

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Prawa Kanonicznego>>

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego>>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego >>

Wydział Nauk Humanistycznych

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych >>

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Składanie dokumentów w formie papierowej u koordynatora wydziałowego

Informacje na stronie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku >>

Egzaminy językowe Szczegółowy terminarz na stronie SJO >>

Procedura rekrutacyjna Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku>>

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych.