Strona główna Po zakwalifikowaniu

Erasmus+ Studia: Koniec rekrutacji i co dalej?

Gdzie szukać wyników rekrutacji? I co dalej? Po  zakwalifikowaniu do Programu Erasmus+ czeka Cię dużo pracy i przygotowań. Należy pamiętać, że to student sam musi przygotować się do wyjazdu. Im lepiej więc się przygotujesz, tym mniej problemów napotkasz w czasie pobytu za granicą i tym więcej korzyści z niego wyniesiesz.

Sprawdź wyniki!


Wyniki rekrutacji

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Twojego macierzystego wydziału lub instytutu. Po zakończeniu rekrutacji możliwe będzie sprawdzenie w USOSwebie czy wyjazd został przyznany poprzez wybranie z głównego menu DLA STUDENTÓW> Wymiana studencka> Wyjazdy. Uwaga! Jeśli zostałeś zakwalifikowany, ale wyjazd nie został Ci przyznany w systemie USOSweb, skontaktuj się ze swoim koordynatorem! Lista koordynatorów wydziałowych >>


Obowiązkowe wypełnienie danych w systemie USOSweb po przyznaniu wyjazdu

Studenci, którym wyjazd zostanie przyznany w systemie USOSweb, muszą jak najszybciej uzupełnić dodatkowe informacje związane z wyjazdem i zadeklarować, w którym semestrze chcą zrealizować wyjazd: w zakładce Wymiana studencka> Wyjazdy> Lista przyznanych wyjazdów> uzupełnij. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu danych należy koniecznie wysłać mail do koordynatora wydziałowego z prośbą o ostateczne zatwierdzenie wyjazdu. Przeczytaj instrukcję >>

 

Co dalej?


Aplikacja do uczelni zagranicznej

Ostateczna decyzja o przyjęciu na realizację części studiów należy do uczelni partnerskiej. Dlatego też każdy zakwalifikowany student musi złożyć aplikację do uczelni zagranicznej o przyjęcie na realizację części studiów w ramach wymiany Erasmus+. Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać terminów nadsyłania aplikacji wskazanych przez uczelnię zagraniczną.


Nominacje do uczelni partnerskich

Wcześniej jednak do uczelni zagranicznych zostaną wysłane przez Dział Współpracy Międzynarodowej tzw. nominacje czyli dane osobowe wszystkich studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+. Jeśli nominacje zostaną zaakceptowane, uczelnia zagraniczna po uzyskaniu danych studentów przesyła bezpośrednio do nich pakiet informacyjny dot. procedury aplikacyjnej. Jednak nie wszystkie uczelnie kontaktują się ze studentem, dlatego nie należy czekać, tylko sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej, jaki jest termin aplikacji i jakich formalności należy dopełnić.

Powyższych informacji należy szukać na stronie internetowej uczelni zagranicznej, do której zamierzają Państwo wyjechać. Na ogół informacje kierowane do studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej zamieszczane są w zakładkach typu:


International
Incoming students
Exchange students
Erasmus students
International students
Non-degree seeking students 
Admissions
How to apply
Studies
Exchange studies
Erasmus+


Obowiązkowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Po zakończeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej wyznaczy termin I obowiązkowego spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla studentów zakwalifikowanych, zakwalifikowanych warunkowo oraz osób z listy rezerwowej. W czasie spotkania zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące tego, jak należy przygotować się do wyjazdu. Termin zostanie ogłoszony w dziale Aktualności.


EWP Learning Agreement cz. Before the Mobility - instrukcja
pobierz>>