Strona główna Jak wypełnić wniosek

Rekrutacja na studia częściowe w ramach Programu Erasmus+

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek w systemie USOSweb? Przeczytaj!

Chcesz aplikować o zagraniczne studia częściowe w ramach Programu Erasmus+ i nie wiesz, jak wypełnić wniosek? Od czego zacząć?


A. Zanim zapytasz!

1. Po pierwsze, zapoznaj się z procedurą rekrutacyjną swojego macierzystego wydziału lub instytutu.
Znajdziesz ją na stronie www swojego wydziału lub instytutu

2. Po drugie, przeczytaj informacje ogólne na temat rekrutacji na studia częściowe.
Znajdziesz je tutaj >>

3. Po trzecie, przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku>>

4. Możesz również skorzystać z odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania>>

 

Pamiętaj! Wniosek składa się w ramach I etapu rekrutacji.

Wiedz, że kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji!

 

B. Sprawdź oferty wyjazdów!

Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy wybrać z głównego menu opcję DLA STUDENTÓW, a następnie Wymiana studencka. Pojawią się następujące opcje:

 • oferty wyjazdów - ubiegaj się o wyjazd zagraniczny
 • wnioski - zobacz i modyfikuj złożone przez Ciebie wnioski
 • wyjazdy - zarządzaj przyznanymi Ci wyjazdami


W celu zarejestrowania się na konkretny wyjazd należy kliknąć w >>oferty wyjazdów. Na następnej stronie widoczne będą wszystkie aktywne oferty wyjazdów. Możliwe jest przeglądanie wszystkich ofert, ale zarejestrować się będzie można tylko na wyjazd związany z wydziałem lub programem studiów osoby rejestrującej się. Po wybraniu opcji >>pokaż oferty możliwe będzie wybranie oferty, w ramach której chce się złożyć wniosek.

 

C. Sprawdź, czy oferta jest odpowiednia dla Ciebie!

Po dokonaniu wyboru możliwe będzie złożenie wniosku. W przypadku, gdy oferta nie dotyczy wydziału lub programu, na którym jest osoba składająca wniosek, w miejscu „Czy odpowiednia dla Ciebie” pojawi się napis „Nie” oraz nie będzie możliwe złożenie wniosku.

 

D. Wypełnij i złóż wniosek!

Po wybraniu opcji >>złóż wniosek należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Wypełniając wniosek, należy podać:

 1. Znane języki obce wraz z poziomem biegłości językowej.
 2. Wskazać przedmioty z ocenami.

  Uwaga!
  Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej macierzystego wydziału lub instytutu, jakie przedmioty można wybrać (najczęściej chodzi o przedmioty zaliczone w języku obcym na UKSW). Zdarza się, że za przedmioty obcojęzyczne zaliczone w UKSW można uzyskać dodatkowe punkty. Jeśli nie uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w takich zajęciach, nie musisz nic wpisywać. Procedurę rekrutacyjną znajdziesz na stronie www swojego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS) albo tutaj >>

 3. Wskazać osobę, która wystawi opinię na temat osoby ubiegającej się o wyjazd.
  .
  Uwaga!
  Należy sprawdzić w procedurze rekrutacyjnej macierzystego wydziału lub instytutu, czy opinia jest wymagana, a jeśli tak, kto może ją wystawić. Jeśli we wniosku opcja nie jest aktywna, może to oznaczać, że opinia nie jest wymagana.
  Procedurę rekrutacyjną znajdziesz na stronie www swojego wydziału lub instytutu (w przypadku WNHiS) albo tutaj >>

  Pamiętaj, że musisz osobiście poprosić wykładowcę o wystawienie opinii! Sam się nie domyśli, że wybrałaś/wybrałeś go we wniosku jako opiniodawcę! Po złożeniu wniosku przekaż wykładowcy instrukcję wystawiania opinii w USOSwebie: Instrukcja - jak wystawić studentowi opinię w systemie USOSweb? Potem sprawdzaj regularnie, czy opinia została wystawiona.

 4. Wypełnić pola:
 • Życiorys (w formie CV w języku polskim oraz w języku obcym, który będzie językiem wykładowym).
 • Listy motywacyjny (tylko w języku polskim).
 • Staże zagraniczne i Inne doświadczenia (opcjonalnie).
 • Uwaga! Jeśli po wypełnieniu obowiązkowych pól, wskazanych w procedurze rekrutacyjnej, system uniemożliwi złożenie wniosku, w polach niewymaganych należy wpisać kilka dowolnych znaków.

 

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk >>złóż wniosek. Osoba składająca wniosek zostanie przeniesiona na stronę z listą złożonych wniosków. W przypadku chęci anulowania wniosku będzie można go wycofać poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

 

E. Sprawdź wyniki!

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Twojego macierzystego wydziału lub instytutu. Po zakończeniu rekrutacji możliwe będzie sprawdzenie czy wyjazd został przyznany poprzez wybranie z głównego menu DLA STUDENTÓW> Wymiana studencka> Wyjazdy.

Studenci, którym wyjazd zostanie przyznany w systemie USOSweb, będą musieli jak najszybciej uzupełnić dodatkowe informacje związane z wyjazdem i zadeklarować, w którym semestrze chcą zrealizować wyjazd: w zakładce Wymiana studencka> Wyjazdy> Lista przyznanych wyjazdów> uzupełnij. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu danych należy koniecznie wysłać mail do koordynatora wydziałowego z prośbą o ostateczne zatwierdzenie wyjazdu. Przeczytaj instrukcję >>

Uwaga! Jeśli zostałeś zakwalifikowany, ale wyjazd nie został Ci przyznany w systemie USOSweb, skontaktuj się ze swoim koordynatorem! Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

F. Co dalej?

Ostateczna decyzja o przyjęciu na realizację części studiów należy do uczelni partnerskiej. Dlatego też każdy zakwalifikowany student musi złożyć aplikację do uczelni zagranicznej o przyjęcie na realizację części studiów w ramach wymiany Erasmus+. Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać terminów nadsyłania aplikacji wskazanych przez uczelnię zagraniczną.

Wcześniej jednak do uczelni zagranicznych zostaną wysłane przez Dział Współpracy Międzynarodowej tzw. nominacje czyli dane osobowe wszystkich studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+. W niektórych przypadkach uczelnia zagraniczna po uzyskaniu danych studentów przesyła bezpośrednio do nich pakiet informacyjny dot. procedury aplikacyjnej. Jednak nie wszystkie uczelnie kontaktują się ze studentem, dlatego nie należy czekać, tylko sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej, jaki jest termin aplikacji i jakich formalności należy dopełnić.

Po zakończeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej wyznaczy termin I obowiązkowego spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla studentów zakwalifikowanych, zakwalifikowanych warunkowo oraz osób z listy rezerwowej. Termin zostanie ogłoszony w dziale Aktualności.