Strona główna Dla koordynatorów Seminarium licencjackie, magisterskie, doktoranckie a różnice programowe
Seminarium licencjackie, magisterskie, doktoranckie a różnice programowe
piątek, 14 lipca 2017 15:51

Studenci wyjeżdżający na studia częściowe za granicę są zobowiązani do realizowania w trybie eksternistycznym odpowiednio seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego w UKSW w czasie odbywania studiów częściowych w uczelni zagranicznej. W związku z tym seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego nie wlicza się do różnic programowych, które student będzie nadrabiać po powrocie. Nie należy wpisywać go do Learning Agreement for Studies w części Annex Before the mobility (Recognition at the Sending Institution - Educational components to be carried out by the student at the Sending Institution upon return). Ponadto nie można studenta zwolnić z obowiązku realizowania w trybie eksternistycznym seminarium dyplomowego, nie należy zatem wpisywać go w części Table B Before the Mobility.

 

W formularzu Learning Agreement for Studies przygotowanym dla studentów UKSW jest umieszczony odpowiedni zapis. Podpisując Learning Agreement for Studies, student potwierdza, że zapoznał się z tym zapisem i przyjmuje go do wiadomości. Przygotowując się do wyjazdu, student zwraca się do swojego promotora z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd w celu realizacji części studiów w uczelni zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w danym roku akademickim oraz zgody na realizowanie w trybie eksternistycznym seminarium dyplomowego. Zgodę uzyskuje na odpowiednim formularzu.

 

Students obliged to carry out the extramural Bachelor’s degree/ Master’s degree/ Doctoral  degree seminar at the Sending Institution during their stay at the Receiving Institution:
-    Students of 3rd year of first-cycle,
-    Students of 1st and 2nd year of second-cycle,
-    Students of 4th and 5th year of MA 5-year programme,
-    Students of third-cycle.