Strona główna Dla koordynatorów Rekrutacja studentów (SMP i SMPA) na praktykę - wzory protokołów
Rekrutacja studentów (SMP i SMPA) na praktykę - wzory protokołów
środa, 31 stycznia 2018 16:54

2019-2020

Wzór załącznika do protokołu lista rankingowa SMP, SMPA >>

Wzór protokołu z rekrutacji SMP, SMPA >>

Wzór listy rekrutacyjnej SMP, SMPA na posiedzenie komisji >>

Decyzja Nr 2/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2019/2020>>

2020-2021

Wzór załącznika do protokołu lista rankingowa SMP, SMPA 2020/2021 >>

Wzór protokołu z rekrutacji SMP, SMPA 2020/2021>>

Wzór listy rekrutacyjnej SMP, SMPA na posiedzenie komisji 2020/2021>>

Decyzja Nr 2/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2020/2021>>

2021-2022

Wzór załącznika do protokołu lista rankingowa SMP, SMPA 2021/2022 >>

Wzór protokołu z rekrutacji SMP, SMPA 2021/2022>>

Wzór listy rekrutacyjnej SMP, SMPA na posiedzenie komisji 2021/2022>>

Decyzja Nr 3/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2021/2022>>