Strona główna Stawki grantu
Odwiedza nas 6 gości 

Stawki grantu pracownicy


Podane wartości stypendium dotyczą wyjazdów nie dłuższych niż 14 dni. W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019-2020

Ryczałt na koszty utrzymania w czasie pobytu w instytucji zagranicznej

 

I grupa - 180 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

II grupa - 160 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

III grupa - 140 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Ryczałt na koszty podróży

Odległość*
Kwota
od 100 do 499 km: 180 EUR na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 EUR na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km:    
360 EUR na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1 500 EUR na uczestnika    

 

*Kwota ryczałtu na koszty podróży jest uzależniona od odległości pomiędzy miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony, należy wziąć pod uwagę odległość podróży w jedną stronę). Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez KE, udostępniony na stronie programu Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Uwaga! W przypadku, gdy podróż w ramach mobilności odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, ryczałt na koszty podróży przysługuje tylko jednej osobie.

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019

I grupa - 130 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

II grupa - 110 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

III grupa - 100 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry