Strona główna Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy STA KA107


Dokumenty aplikacyjne przyjmuje Koordynator Wydziałowy/Instytutowy. Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z Procedurą rekrutacyjną STA KA107.

 

Realizacja projektu - konkurs wniosków 2019


Dokumenty do pobrania:

Opis projektu

Zasady

 

Rekrutacja

 

Przygotowanie i realizacja mobilności
Rozliczenie

 

Realizacja projektu - konkurs wniosków 2018


Dokumenty do pobrania:

Opis projektu


Rekrutacja


Przygotowanie i realizacja wyjazdu