Strona główna Erasmus Policy Statement
Erasmus Policy Statement 2021-2027

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) dostrzega potencjał edukacji i kultury jako czynniki wspierające wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i spójność społeczną, jak również jako sposób na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności. Uczelnia pragnie pogłębiać proces internacjonalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, kontynuując wprowadzanie w życie założeń wpisanych w „Misję i Strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020”, przyjętą uchwałą Senatu nr 32/2014. Powyższe dążenia staną się również częścią strategii rozwoju Uczelni na lata 2021-2027.

Więcej…
 
Erasmus Policy Statement 2014-2020

UKSW kieruje się zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Obierając kierunek nowoczesnego zarządzania wewnętrznego i aktywnej promocji uczelni, a także zwiększenia udziału w międzynarodowych programach i inicjatywach badawczych UE i spoza UE, zamierza propagować idee proeuropejskie oraz realizować i kreować międzynarodowe programy edukacyjne i badawcze. W ten zasadniczy cel strategii uczelni na lata 2013-2020 wpisują się realizowane od 2000 roku działania w ramach programu Erasmus.

Więcej…