Strona główna Stypendia zagraniczne

>> NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zajmuje się koordynacją i organizacją rekrutacji oraz kwalifikacji polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, a także cudzoziemców na studia i staże w Polsce.
Więcej…
 

>> CEEPUS

Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich - program współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Kraje uczestniczące to Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina.

Więcej…
 

>> The Kosciuszko Foundation grants

The Kosciuszko Foundation awards a number of Fellowships and Grants to Poles annually for advanced study, research or teaching at universities and institutions of higher learning in the United States.

Więcej…
 

>> Fulbright-Schuman

Program stypendialny Fulbright-Schuman jest współfinansowany przez Departament Stanu USA i Komisję Europejską. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli. Stypendia są przyznawane na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub  związanych ze sprawami Unii Europejskiej.
Więcej…
 

>> Fulbright

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta skierowane są do studentów i absolwentów polskich uczelni, przyjętych na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich, studentów ostatnich 2 lat studiów magisterskich i absolwentów polskich uczelni wyższych, planujących podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA, do pracowników po doktoracie, zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz do słuchaczy studiów doktoranckich.

Więcej…
 

>> Józef Tischner Fellowships for Polish and Polish-American Scholars

Józef Tischner (1931–2000), one of the most eminent contemporary Polish philosophers and the first chaplain of Solidarność, was founding president of the IWM (the Institute for Human Sciences). In his memory, the Józef Tischner Fellowship has been granted to junior researchers from Poland and young Polish-American scholars since 2003. The fellowship is open to all academic disciplines in the Humanities and Social Sciences; research proposals related to one of the IWM ’s main fields are strongly encouraged.

Więcej…
 

>> DAAD

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, którego zadanie  polega na wspieraniu współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców.

Więcej…
 

>> Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IFV) jest organizacją założoną przez Rządy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju bliskiej współpracy pomiędzy tymi krajami m.in. poprzez wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie kultury, nauki i edukacji.

Więcej…
 

>> Stypendia rządu francuskiego

 

Co roku Ambasada Francji w Polsce przyznaje: roczne stypendia dla absolwentów na studia Master, stypendia na doktorat co-tutelle (pod opieką dwóch promotorów - polskiego i francuskiego), stypendia na staż naukowo-badawczy dla doktorantów i pracowników naukowych.

Więcej…