Strona główna Studia i kursy za granicą
 
Poniżej zamieszczamy oferty kursów i studiów za granicą, które otrzymujemy od różnych uczelni oraz instytucji zagranicznych. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z organizatorami, których dane kontaktowe znajdują się w ogłoszeniach.
 
Polsko-Niemiecki Tandem
Kurs przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego i pragnących ją pogłębić.  Kurs TANDEM odbywa się w okresie letnich wakacji. Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego.
Więcej…
 
Summer Abroad in Northern France

The European Summer Program organised by Université Catholique de Lille is a four-week training course for international students who want to discover Europe and learn how to speak French. Four programs are available for any student looking for the right summer abroad program. The program has been designed as a real “package”.

Więcej…
 
Master Christianity and Society

Are you interested in the interaction of Christian religion and modern day society? In one year Master's programme students will gain an understanding of the complex interaction between Christianity and society from both sides: examining how Christianity influences society and how society has an effect on the teachings and tenets of Christianity.

Więcej…
 
Courses at University of Oxford

Oxford University is a diverse place, and fully one third of the student community comes from 138 countries around the world. The Department welcomes international students on many of university programmes. Short modular courses, summer schools and day and weekend classes may be experienced during a short visit to the UK.

Więcej…
 
Freie Universitaet Berlin

Freie Universität Berlin International Summer and Winter University FUBiS is an intensive, academic program through which students can earn credits that may be counted towards their degrees at their home institutions. FUBiS sessions run for 4 to 6 weeks and take place both in summer and winter. Study visits within Berlin are an integral part of all courses.

Więcej…
 
Studia podyplomowe w Kolegium Europejskim

Roczne studia podyplomowe oferowane są w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) i Natolinie (Warszawa). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni posiadających tytuł magistra oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich. Kolegium Europejskie oferuje europejskie studia podyplomowe na kilku kierunkach.

Więcej…
 
Szkolenia w Academia Presentation Center

Odmiennie niż w latach poprzednich academia Presentation Center oferuje 2-, 3- oraz 4-dniowe profesjonalne kursy i warsztaty metodyczne z dziedziny prezentacji naukowych. Mile widziani są: pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci wyższych semestrów. Informacje na temat oferty...

Więcej…