Strona główna Organizacje międzynarodowe
UKSW jest członkiem dwóch organizacji międzynarodowych: Fédération des Universités Catholiques Européennes oraz Fédération Internationale des Universités Catholiques.
 

Belgia

Fédération des Universités Catholiques Européennes

Fédération des Universités Catholiques Européennes jest siecią katolickich uniwersytetów europejskich utworzoną w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques – FIUC. FUCE jest stowarzyszeniem, którego działania mają charakter niedochodowy.

Więcej…
 

Paryż

Fédération Internationale des Universités Catholiques

Fédération Internationale des Universités Catholiques jest międzynarodowym stowarzyszeniem uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1949 roku oraz uznanym jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych.

Więcej…