Przejdź do treści

Ponad 40 mobilności z 7 różnymi krajami świata!

UKSW uzyskał dofinansowanie na realizację działań w ramach programu Erasmus+ „Mobilności studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami niestowarzyszonymi z programem” (KA171). Wniosek przygotowany przez DWM we współpracy z przedstawicielami wydziałów uzyskał bardzo wysoką ocenę.

 „Planowany projekt mobilności jest istotny dla strategii umiędzynarodowienia uczelni polskiej i rozwijania jej potencjału dydaktyczno-badawczego” podsumował ekspert oceniający wniosek.

W projekcie przewidziane są mobilności kadry akademickiej oraz przyjazdy studentów na UKSW. Projekt będzie trwał 3 lata i weźmie w nim udział 8 uczelni z 7 różnych krajów świata z 3 kontynentów! Otrzymaliśmy dofinasowanie na realizację ponad 40 mobilności!

W przeciągu ostatnich miesięcy Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW uzyskał dofinansowanie na realizację kilku projektów z programów NAWA oraz Erasmus+. To bardzo dobry rezultat świadczący o intensywnym rozwoju międzynarodowym naszej Uczelni. Przed nami okres intensywnych prac nad udziałem UKSW w największym programie badawczym UE Horyzont Europa, co stanowi o długofalowej strategii realizacji projektów międzynarodowych” – mówi ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

W projekcie KA171 wezmą udział 3 wydziały UKSW – Wydział Społeczno-Ekonomiczny (Instytut Nauk o Polityce i Administracji), Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego będzie współpracować z University of New York in Tirana – pierwszą prywatną uczelnią w Albanii oraz z dwiema uczelniami z rejonu Kaukazu – Sokhumi State University w Gruzji oraz Western Caspian University w Azerbejdżanie. Region Kaukazu, stanowiący mozaikę etniczną, jest szczególnie interesujący dla politologów, którzy liczą na wymianę myśli o aktualnych problemach w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, takich jak reżimy de facto oraz wkład w pokojowe uregulowanie konfliktów.

Współpraca z albańską uczelnią przyniesie wymianę wiedzy na temat przemian ustrojowych oraz integracji Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. „Realizacja projektu na każdym poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym przyczyni się do rozpoznawalności obu uczelni oraz zwiększenia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych.” – podsumował ekspert.

Wydział Nauk Historycznych będzie współpracować w dziedzinie archeologii i historii sztuki z Uniwersytetem Kairskim z Egiptu i Uniwersytetem Chartumskim, najstarszym i największym uniwersytetem w Sudanie. Tematyka wymiany będzie dotyczyć przede wszystkim kultury chrześcijańskiego okresu historycznej krainy Nubii. Obszary podjętej współpracy będą obejmowały także aspekt muzealniczy. Archeolodzy z Sudanu i Egiptu obejrzą zabytki sztuki nubijskiej, koptyjskiej i etiopskiej w Warszawie oraz zapoznają się ze sposobem ich przechowywania i ekspozycji. Efektem wymiany będzie poszerzenie wiedzy na temat wpływu sztuki Egiptu faraońskiego na rozwój ikonografii koptyjskiej oraz nubijskiej.

„Należy podkreślić, iż współpraca opiera się na wspólnej tematyce badań, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia studentów, pracowników oraz instytucji. Wspólna tematyka badań jest także gwarantem długotrwałej i stabilnej współpracy.” – zauważył ekspert.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku będzie współpracować z meksykańską uczelnią z Jukatanu – El Colegio de la Frontera Sur oraz Yerevan State University z Armenii i Ilia State University z Gruzji.

Współpraca z uczelniami z Gruzji i Armenii dotyczyć będzie flory i fauny Kaukazu oraz oceny efektów oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne. UKSW i uczelnia z Jukatanu mają zbieżne zainteresowania naukowe ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Dominująca tematyka wymiany to oddziaływanie inwestycji gospodarczych na środowisko przyrodnicze w Polsce i Meksyku. Prawidłowa ocena ekologicznych kosztów planowanych przedsięwzięć gospodarczych stanowi priorytetowe zadanie biologii środowiskowej zarówno. „Obszarem współpracy jest wymiana doświadczeń i umiejętności metodologicznych w zakresie oceny efektów oddziaływania gospodarki na środowisko przyrodnicze i analiz różnorodności biologicznej, w kontekście zmian klimatycznych tematyka projektu jest niezmiernie ważna.” – podsumował ekspert.

04 września 2023