Przejdź do treści

Współpraca Międzynarodowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W erze globalizacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) prężnie rozwija swoje horyzonty, otwierając się na świat i kultywując ducha współpracy międzynarodowej. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW realizuje tą misje, będąc żywym symbolem otwartości, innowacyjności i dążenia do doskonałości. DWM UKSW łączy naszą uczelnię z globalną społecznością akademicką, a nasze działania są integralną częścią strategii uniwersytetu, mającej na celu promocję internacjonalizacji w każdym wymiarze życia akademickiego. Głównym celem strategicznym działu jest kreowanie przestrzeni, gdzie wiedza przekracza granice, a inspiracje płyną z każdego zakątka świata. Dążymy do tego, aby UKSW stał się miejscem, gdzie lokalne dziedzictwo łączy się z globalnymi perspektywami, tworząc środowisko sprzyjające wzajemnemu zrozumieniu i współpracy na najwyższym poziomie.

  Związki ze Strategią Uniwersytetu

  Dział Współpracy Międzynarodowej jest kluczowym elementem realizacji strategii UKSW, która zakłada umacnianie pozycji uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Jesteśmy katalizatorem inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju naukowego, kulturalnego i społecznego naszej uczelni. Nasze działania są skoncentrowane na budowaniu trwałych partnerstw, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń, a także na promocji UKSW jako miejsca, które jest otwarte na świat i gotowe do podejmowania globalnych wyzwań.

  Kluczowa Rola Internacjonalizacji

  W świecie, gdzie granice stają się coraz bardziej płynne, internacjonalizacja jest nie tylko możliwością, ale i koniecznością. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW pełni kluczową rolę w tej transformacji, będąc motorem napędowym inicjatyw, które otwierają naszą uczelnię na świat. Przez internacjonalizację kształcenia i działalności naukowej, tworzymy środowisko, które inspiruje, motywuje i pozwala na rozwój osobisty i zawodowy każdego członka naszej społeczności.

  Zadania

  Jednym z najważniejszych działań jest pozyskiwanie i zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nasze działania obejmują szeroki zakres inicjatyw, od projektów badawczych, przez edukacyjne, aż po wdrożeniowe. Dzięki naszej ekspertyzie, UKSW jest miejscem, gdzie innowacje i współpraca międzynarodowa kwitną na każdym kroku.

  Dział Współpracy Międzynarodowej jest centralnym punktem koordynacji mobilności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych UKSW. W ramach projektów Erasmus+ oraz innych inicjatyw współpracy, oferujemy szerokie możliwości wyjazdów na studia, prowadzenie zajęć oraz szkolenia zagraniczne, które wzbogacają doświadczenie akademickie i zawodowe naszych pracowników.

  Naszym priorytetem jest tworzenie programów kształcenia, które są zgodne z międzynarodowymi standardami i trendami. Promujemy wielojęzyczność i wielokulturowość, a także wspieramy międzynarodową współpracę w dziedzinie badań naukowych. Dział DWM dąży do rozwijanie oferty kształcenia w języku angielskim.

  Dział aktywnie promuje naszą uczelnię na arenie międzynarodowej. Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach i targach edukacyjnych, prezentując osiągnięcia i możliwości, jakie oferuje nasz uniwersytet.

  Dział Współpracy Międzynarodowej aktywnie współpracuje z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, budując sieć partnerstw, która umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń na najwyższym poziomie.

  Jesteśmy również odpowiedzialni za organizację wydarzeń międzynarodowych, które służą promocji dialogu międzykulturowego i współpracy naukowej. Nasze wydarzenia są platformą do wymiany idei i doświadczeń, a także do nawiązywania nowych, wartościowych kontaktów. Organizujemy International Staff Week by wspólnie z wykładowcami i pracownikami z całej Europy dążyć do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

  Wspieranie działalności uczelni w uczestnictwie w rankingach światowych Times Higher Education, GreenMetrics.

  Promujemy rozwój kompetencji międzykulturowych wśród członków społeczności UKSW, organizując szkolenia i warsztaty, które pomagają w zrozumieniu i docenieniu różnorodności kulturowej.

  Zapraszamy do dołączenia do naszej dynamicznej społeczności, gdzie wspólnie budujemy przyszłość opartą na współpracy, innowacyjności i globalnym myśleniu. Razem, krok po kroku, realizujemy wizję Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako miejsca, które jest otwarte na świat i gotowe do podejmowania globalnych wyzwań.