Przejdź do treści

Pierwszy krok w stronę udanej współpracy z Uniwersytetem Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach

W dniach 19-21 września br. odbyła się wizyta p. Natálii Bačovej z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, drugiego co do wielkości miasta na Słowacji. P. Natália Bačová pracuje w Departamencie Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Sztuk słowackiej uczelni.

Celem wizyty p. Bačovej była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk z pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW oraz nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. Szkolenie dotyczyło w szczególności programów wymiany oferowanych przez SAIA (Slovak Academic Information Agency) oraz NAWA (Narodową Agencję Wymiany Akademickiej), programu CEEPUS oraz obsługi studentów w ramach Programu Erasmus+, w tym wdrażania rozwiązań Erasmus Without Papar. P. Bacova miała także okazję zapoznać się z działaniem nowo powstałego Welcome Centre, którego celem jest wspieranie zagranicznych studentów i pracowników w procesie adaptacji w uczelni oraz w Polsce. Ponadto, koordynator wymiany ds. pracowników przyjeżdżających z ramienia DWM oprowadził gościa po Kampusie Wóycickiego oraz Kampusie Dewajtis. Zwieńczeniem wizyty było spotkanie z dr Bartłomiejem Dźwigałą, koordynatorem Instytutowym Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Historycznych. Spotkanie daje nadzieję na owocną współpracę pomiędzy naszymi uczelniami.

Chcę serdecznie podziękować pracownikom UKSW za spędzenie ze mną czasu podczas mojej mobilności w ramach programu Erasmus+. Doceniam Wasz czas i bardzo podobała mi się nasza wymiana myśli. Miałam okazję dowiedzieć się więcej o UKSW oraz poznać wspaniałych ludzi. Rozmawialiśmy także o możliwości współpracy i głęboko wierzę, że był to pierwszy krok w stronę udanej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Uniwersytetem Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach. – podsumowała wizytę p. Natália Bačová.

Wizyta w Welcome Centre
Na Kampusie Dewajtis
Od lewej: Paula Prażmowska, Koordynator wymiany ds. pracowników przyjeżdżających z ramienia DWM, dr Bartłomiej Dźwigała, Koordynator Instytutowy Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Historycznych, p. Natália Bačova z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika
26 września 2023