Przejdź do treści

Międzynarodowe Spotkanie Świąteczne 06.12.2023

„Merry Christmas Everyone” – słowa tej popularnej piosenki na długo zagoszczą w sercach naszych studentów zagranicznych i wolontariuszy.
06.12.2023 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Świąteczne zorganizowane przez UKSW Welcome Centre oraz ESN UKSW. Na początku Kooordynator Welcome Centre Pani Paula Prażmowska przywitała wszystkich uczestników i przedstawiła program spotkania. Następnie omówiliśmy polskie zwyczaje świąteczne. Studenci zagraniczni zaprezentowali tradycje świąteczne w swoich krajach (Włochy, Francja, Kolumbia, Meksyk, Nigeria). Pani Paula Prażmowska i Pani Danuta Kosińska z UKSW Welcome Centre omówiły zwyczaj dzielenia się opłatkiem i złożyły wszystkim uczestnikom spotkania najserdeczniejsze życzenia Świąteczne. Studenci mieli możliwość podzielenia się opłatkiem między sobą. Zespół UKSW Welcome poprowadził również świąteczne karaoke. Na zakończenie udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie w atmosferze świątecznej iluminacji mogliśmy się zintegrować.
Dziękujemy za pomoc wszystkim wolontariuszom zaangażowanym bezpośrednio w organizację spotkania (Welcome Ambassadorom, Członkom ESN UKSW i Mentorom) a także studentom, bez których to spotkanie nie mogłoby się odbyć.

08 grudnia 2023