Przejdź do treści

Wizyta Prorektora Australian Catholic University w Sydney na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW

07.12.2023 naszą Uczelnię odwiedził Ks. Anthony Casamento csma, Prorektor Australian Catholic University w Sydney. Celem wizyty było szczegółowe omówienie i zaplanowanie następnych działań realizowanych w ramach niedawno podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Australian Catholic University w Sydney a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warunkami umowy są organizacja i możliwość uczestnictwa w wspólnych badaniach naukowych i projektach międzynarodowych, implementację programów mobilności studenckiej i pracowników naukowych i administracyjnych i wymianę informacji zawierających materiały biblioteczne i publikacje naukowe. Spotkanie prowadził Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. , w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Prawa Kanonicznego – Dziekan ks. dr hab. Dariusz Borek, Prodziekan ks. dr Rafał Kamiński.

Bardzo dziękujemy Władzom Wydziału Prawa Kanonicznego za aktywny rozwój umiędzynarodowienia wydziału!

08 grudnia 2023