Przejdź do treści

Wizyta prof. Daniela Krošláka z Paneuropejskiej Wyższej Szkoły w Bratysławie

W ostatnim tygodniu października Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW gościł prof. Daniela Krošláka z Wydziału Prawa Paneuropejskiej Wyższej Szkoły w Bratysławie. Profesor Krošlák specjalizuje się w teorii państwa i prawa, prawie konstytucyjnym oraz w ochronie praw człowieka. Pracuje również jako doradca w Kancelarii Rządu Republiki Słowackiej.

Profesor Krošlák w ramach pobytu na UKSW spotkał się z Dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, prof. Michałem Gieryczem oraz Koordynatorem ds. Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk o Polityce, dr. Piotrem Sieniawskim. W ramach spotkania omówiono możliwości współpracy między UKSW i Paneuropejską Wyższą Szkołą w Bratysławie, która należy do najstarszych uczelni prywatnych na Słowacji. Dla studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego prof. Krošlák wygłosił wykłady nt. wolności religii w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ramach wykładów Profesor poruszył również kwestie dopuszczalności symboli religijnych w miejscach publicznych. Profesor odbył także spotkanie w Dziale Współpracy Międzynarodowej, na który poruszana była kwestia wymiany studentów i pracowników pomiędzy naszymi uczelniami.

„Bardzo podobał mi się mój pobyt dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie podejścia dydaktycznego do studentów była dla mnie niezwykle wzbogacająca. Ciepłe przyjęcie ze strony pracowników Uczelni oraz studentów sprawiło, że moje doświadczenie było bardzo satysfakcjonujące zawodowo i zachwycające osobiście” – zaznaczył prof. Krošlák.

Od prawej: Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz., prof. Daniel Krošlák z Paneuropejskiej Wyższej Szkoły w Bratysławie i dr Piotr Sieniawski, Koordynator instytutowy Programu Erasmus+ z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW
Od prawej: dr Piotr Sieniawski, Koordynator instytutowy Programu Erasmus+ z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW, prof. Daniel Krošlák z Paneuropejskiej Wyższej Szkoły w Bratysławie i Paula Prażmowska, Koordynator wymiany ds. pracowników przyjeżdżających z ramienia DWM
11 grudnia 2023