Przejdź do treści

UKSW w top 15 polskich uczelni prestiżowego rankingu światowego GreenMetric

Ranking UI GreenMetric bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z infrastrukturą, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami, dbaniem o klimat i środowisko). Istotną kwestią dla organizatora jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Podziękowania kierujemy do Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, w szczególności do p. prof. dr hab. Jacka Tomczyka i p. dr Anny Augustyniuk-Kram za wkład pracy w ten sukces

Ranking UI GreenMetric jest organizowany od 2010 roku przez Uniwersytet Indonezyjski. W edycji 2023 wzięło udział 1183 uczelni z całego świata. W porównaniu z edycją 2022, liczba uczestników wzrosła o 133 uczelnie. Również zwiększyła się liczba uczelni z Polski z 11 w 2022 roku do 15 w 2023 roku. Ranking UI GreenMetric jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingów uczelni pod względem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na świecie.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://greenmetric.ui.ac.id/

23 stycznia 2024