Przejdź do treści

Oferta wyjazdowa w ramach programu NAWA

Naukowcy:

W ramach tegorocznej edycji, pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków

Studenci:

Studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu, również na czas od 3 dni do 12 miesięcy, wybrać mogą: Bułgarię, Chiny, Chorwację, Czechy, Egipt, Japonię, Kazachstan, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Tajwan, Tunezję, Ukrainę, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków

Nabór wniosków:

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego na stronie: https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba, że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę

22 listopada 2022