Przejdź do treści

Fédération Internationale des Universités Catholiques

Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich (FIUC – Fédération Internationale des Universités Catholiques), z siedzibą w Paryżu, jest stowarzyszeniem uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1949 roku oraz uznanym jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych.

Zadania i cele Federacji:

Zadaniem Federacji jest przyczynianie się, w świetle wiary i rozumu oraz Ewangelii, do rozwoju wiedzy i jej zastosowań oraz do budowy sprawiedliwszego i bardziej humanitarnego świata. Jej cele statutowe to:

  1. Promowanie wspólnej refleksji nad misją Federacji pomiędzy jej członkami.
  2. Przekazywanie wiedzy i wskazówek służących efektywnej współpracy pomiędzy jej członkami.
  3. Reprezentowanie jej członków przed organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi, współpraca z tymi organizacjami w zgodzie z instytucjonalnymi priorytetami Federacji.
  4. Przyczynianie się do rozwoju katolickiego szkolnictwa wyższego oraz promowanie jego katolickiego charakteru w oparciu o kryteria jakości, ciągłości i autonomii.

Więcej informacji na stronie internetowej FIUC

Uczelnia katolicka w społeczeństwie postmodernistycznym

W dniach 16-20 listopada 2009 r. odbyło się w Rzymie spotkanie przedstawicieli uczelni katolickich z całego świata. Nasz uniwersytet był reprezentowany przez Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, prof. UKSW dr. hab. Tadeusza Klimskiego.

Fédération Internationale des Universités Catholiques (w skrócie FIUC) jako jedyne stowarzyszenie na świecie, skupiające katolickie instytucje szkolnictwa wyższego, wyraża i rozwija długą tradycję wspólnej refleksji oraz wymiany zdań ma temat ważnych problemów i wyzwań życia akademickiego. Tematem debat uczestników tegorocznego spotkania, wyrażającym pragnienie zrozumienia i lepszego wypełnienia misji uniwersytetu katolickiego w dzisiejszym świecie, była „Uczelnia katolicka w społeczeństwie postmodernistycznym. Ex Corde Ecclesiae wobec wyzwań XXI wieku”.  Spotkaniu towarzyszyły uroczyste obchody  60. rocznicy oficjalnego uznania federacji przez Stolicę Apostolską.

Więcej informacji na stronie www.fiuc.org

24 listopada 2022