Przejdź do treści

Współpraca z Uniwersytetem Turyńskim

Owocem nowo nawiązanej współpracy w dziedzinie prawa z Uniwersytetem Turyńskim we Włoszech była wizyta dr Isabelli Alberti na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w dn. 15-19 maja 2023

Dr Alberti przeprowadziła w ramach Programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching zajęcia dla studentów prawa, administracji oraz bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej. Zainteresowania naukowe dr Alberti z zakresu cyfryzacji administracji publicznej wpisują się w tematykę interdyscyplinarnych badań naukowych Katedry Prawa Informatycznego działającej na WPiA UKSW. Wizyta dr Alberti odbyła się pod opieką Kierownika Katedry, Prof. dr hab. Grażyny Szpor. Pracownicy Katedry zaproponowali dr Alberti szereg aktywności, jak wizytę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Sejmie RP, Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Dr. Alberti spotkała się także z członkami Koła Naukowego „Forum Prawa Publicznego” i jego opiekunem mgr Konradem Radomińskim z WPiA. Ponadto, dr Alberti odbyła spotkanie Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW. Planowany jest rozwój nowo powstałej współpracy pomiędzy WPiA a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Turyńskiego.

Z bio dr Isabelli Alberti można zapoznać się na stronach Uniwersytetu Turyńskiego Isabella Alberti – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino (unito.it)

25 maja 2023