Przejdź do treści

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta skierowane są do studentów i absolwentów polskich uczelni, przyjętych na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich, studentów ostatnich 2 lat studiów magisterskich i absolwentów polskich uczelni wyższych, planujących podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA, do pracowników po doktoracie, zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz do słuchaczy studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych, wymaganych dokumentach i dodatkowych świadczeniach są umieszczone na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 22 628 7950, 22 626 6978, 22 625 6932