Przejdź do treści

NAWA zajmuje się koordynacją i organizacją rekrutacji oraz kwalifikacji polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, a także cudzoziemców na studia i staże w Polsce.

Oferta stypendialna NAWA zawiera informacje o możliwości wyjazdów w danym roku akademickim na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40
00-635 Warszawa
Telefon +48 22 390 35 00
Fax +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl

Aby aplikować o stypendium NAWA, należy:

  1. Sprawdzić na stronie NAWA aktualną ofertę stypendialną
  2. Sprawdzić na stronie NAWA z ofertą stypendialną zapoznać się z zasadami kwalifikacji oraz tym, jakie dokumenty są wymagane, aby złożyć aplikację na stypendium.
  3. Jeżeli zdecydujesz się na konkretne stypendium, należy zgromadzić wymagane dokumenty i wraz z kwestionariuszem kandydata na wyjazd za granicę (dostępny na stronie NAWA) złożyć je w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW.
  4. Zgłoszenia rozpatruje i akceptuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
  5. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW przesyła następnie zaakceptowane zgłoszenia wraz z pismem przewodnim do NAWA.