Przejdź do treści

Misją Funduszu jest wspomaganie rozwoju ściślejszej współpracy między Republiką Czeską, Polską, Słowacją i Węgrami oraz wzmacnianie ich wzajemnych powiązań. Inaczej mówiąc, chodzi wspomaganie różnych form współpracy regionalnej między tymi krajami poprzez realizację wielostronnych projektów, zwłaszcza kulturalnych, naukowych, badawczych i edukacyjnych oraz związanych z wymianą młodzieży, promocją turystyki i współpracą transgraniczną. Budżet funduszu składa się z równych udziałów wszystkich czterech państw członkowskich. Począwszy od roku 2010 zobowiązały się one do wpłacania wkładów rocznych w wysokości 1.500.000 EUR, w związku z tym budżet Funduszu wynosi 6.000.000 EUR.

Programy

Małe Granty (budżet 512.000 EUR)
terminy składania wniosków: 1 marca1 czerwca1 września i 1 grudnia

Granty Standardowe (budżet 2.200.000 EUR)
terminy składania wniosków: 15 marca

Program strategiczny (budżet 300.000 EUR)
na ważne, strategiczne i długoterminowe projekty

termin składania wnisoków: 15 lutego i 15 maja
więcej informacji…

Visegrad University Studies Grant
termin składania wniosków: 10 listopada
więcej informacji…

Stypendia wyszehradzkie (budżet 1.884.000 EUR)
dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych
termin składania wniosków: 31 stycznia
więcej informacji…

Visegrad Artist Residency Program (budżet 108.000 EUR)
Trzymiesięczny program pracy na stażu pobytowym dla artystów (VARP) z V4
termin składania wniosków: 10 września
więcej informacji…

źródło: www.visegradfund.org