Przejdź do treści

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, którego zadanie polega na wspieraniu współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców.

Typy stypendiów

 • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów
 • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
 • Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki
 • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
 • Stypendia na uczestnictwo w międzynarodowym programie dla młodych prawników
 • Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców
 • Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Leibniz-DAAD-Scholarships (nauki ekonomiczne, biologiczne, techniczne, przyrodnicze, o środowisku naturalnym)
 • Helmholtz-DAAD-Fellowships
 • Nowoczesne zastosowania biotechnologii
 • Stypendia DAAD i Riche Diagnostics dla młodych naukowców (badania w centrach biotechnologii)
 • Stypendia dla osób przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej
 • Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta dla przyszłej wysoko wykwalifikowane młodej kadry kierowniczej
 • Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia
 • Wspólny program DAAD i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.daad.pl

Aktualna oferta stypendialna na rok 2022/2023 dostępna jest:

na stronie www.daad.pl

Nowy portal DAAD dla kandydatów na studia doktoranckie

www.phdgermany.de

Portal ten zawiera bazę danych, która umożliwia osobom m.in. z Polski, pragnącym zrobić doktorat w Niemczech, znalezienie promotora bądź miejsca na studiach doktoranckich. Szkoły wyższe oraz instytuty badawcze w Niemczech maja możliwość za pomocą niniejszego portalu rozpisania i ogłoszenia wolnych miejsc oraz zwerbowania osób zainteresowanych. Już teraz kandydaci na studia doktoranckie mogą szukać ofert niemieckich szkół i instytutów oraz ubiegać się online za pośrednictwem portalu DAAD. Portal ten gwarantuje także, iż tylko kompletne aplikacje dotrą do ogłoszeniodawców. Platforma ta została stworzona, aby uprościć nawiązywanie kontaktów pomiędzy doktorantami oraz niemieckimi uczelniami.

Ważne adresy internetowe