Przejdź do treści

Contact us

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dział Współpracy Międzynarodowej,
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,
bud. nr 23, pok. 112 i 113

International Relations Office   |   Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw   |   PL WARSZAW07
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa   |   building 23   |   rooms 112, 113

Aleksandra Zając
Director of International Relations Office

Mariola Młodnicka
Vice-Head of International Relations Office | Erasmus+ University Coordinator

m.mlodnicka@uksw.edu.pl

tel. +48 22 561 89 49

Paula Prażmowska
Welcome Centre Coordinator | Incoming Staff Coordinator

shortmobility@uksw.edu.pl
tel. +48 22 380 96 85

Paula Prażmowska
Erasmus+ KA171 Coordinator | CEEPUS Coordinator

shortmobility@uksw.edu.pl
tel. +48 22 380 96 85

Incoming Students Coordinator

erasmus.incoming@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 57

Ewa Komosa
Outgoing Staff Coordinator

staff.outgoing@uksw.edu.pl
tel. +48 22 380 96 84

Mariola Młodnicka
Outgoing Students Coordinator

erasmus.outgoing@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 49 | wew. 349

Natalia Celińska
Bilateral and Erasmus+ Agreements Coordinator | Fulbright, DAAD, Free Movers

agreements@uksw.edu.pl
tel. +48 22 380 43 24

Danuta Kosińska
Welcome Centre

d.kosinska@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 73