Przejdź do treści

Współpraca z Uniwersytetem Wielkotyrnowskim im. Świętych Cyryla i Metodego w Bułgarii

Prof. Margreta Grigorova oraz doc. Stanka Bonova z Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii przeprowadziły w dniach 5-9 czerwca 2023 zajęcia w ramach programu Erasmus+ w na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Zajęcia poświęcone były tematyce translatologicznej, ikonosferze miasta, polskim dokumentom czasu II wojny światowej w kontekście biografii prof. Wandy Smochowskiej, a także prozie Georgija Gospodinova – bułgarskiego powieściopisarza, laureata prestiżowej nagrody Bookera 2023. Panie Profesor uczestniczyły także w otwartym zebraniu naukowym Katedry Modernizmu Europejskiego.

Współpraca z Uniwersytetem Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii  została zainicjowana ponad 7 lat temu przez prof. Margretę Grigorovą – wybitnego naukowca, literaturoznawcę i tłumacza, zasłużonego dla kultury polskiej oraz ze strony UKSW przez literaturoznawcę dr hab. Annę Szczepan-Wojnarską, prof. ucz., kierownika Katedry modernizmu europejskiego. Została podpisana umowa o współpracy bilateralnej oraz umowa międzyinstytucjonalna w ramach Programu Erasmus+, która realizowana jest systematycznie i regularnie, przez obydwie strony umowy. W ramach Programu Erasmus+ odbyło się już 13 przyjazdów pracowników z tej bułgarskiej uczelni na Wydział Nauk Humanistycznych UKSW. Współpraca obejmuje także uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych w Wielkim Tyrnowie i w Warszawie, publikacje w monografiach zbiorowych oraz czasopismach: polskich i bułgarskich, także w języku angielskim, zaproszenia na spotkania specjalne lub w ramach zebrań katedr, czy kół naukowych. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Tsenka Ivanowa, weszła w skład Rady Naukowej czasopisma „Edukacja Językowa i Komunikacja” oraz wsparła wydanie monografii naukowej w koedycji z Wydawnictwem Naukowym UKSW pt. „Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej”

15 czerwca 2023