Przejdź do treści

UKSW na liście beneficjentów programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek o dofinansowanie Direction@UKSW! Rozwój umiędzynarodowienia UKSW poprzez kompleksową obsługę zagranicznych studentów i kadry dydaktycznej uzyskał dofinansowanie. Celem projektu jest podniesienie potencjału organizacyjnego uczelni w zakresie obsługi studentów i wykładowców z zagranicy. Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Utworzenie Welcome Centre, którego zadaniem jest wspieranie zagranicznych studentów i pracowników w procesie adaptacji w uczelni oraz w Polsce oraz udzielanie podstawowych informacji ułatwiające życie codzienne w kraju. Zapewnia wsparcie w sprawach socjalno-bytowych, jak i spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu
  2. Opracowanie materiałów promocyjno-marketingowych o uczelni
  3. System dwujęzycznego oznakowania uczelni
  4. Organizacja dni adaptacyjnych oraz innych eventów dla studentów z zagranicy
  5. Kampania marketingowa uczelni na rynkach zagranicznych

„Utworzenie Welcome Centre odpowiada na potrzeby uczelni w związku z intensyfikacją działań międzynarodowych oraz gotowością do podjęcia szerokich inicjatyw służących wzmocnieniu wizerunku na arenie międzynarodowej”- mówi ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
26 lipca 2023