Przejdź do treści

Wykłady i dyskusje ze środowiskiem akademickim i przedstawicielami Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej

Relacja dr Kamila Strzępka z WPiA z mobilności na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu:

W kwietniu 2023 r. miałem przyjemność uczestniczyć w mobilności nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych realizowanej w ramach Programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.

Miejscem mojego pobytu był Wydział Prawa Uniwersytetu Palackiego (UP) w Ołomuńcu. Jest to najstarszy uniwersytet na Morawach i drugi pod względem starszeństwa w całych Czechach. Uniwersytet posiada bogatą ofertę edukacyjną z której na co dzień korzysta ok. 25 tysięcy studentów. Mając na uwadze stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców miasta, bo ok. 100 tysięcy, studenci stanowią istotny odsetek populacji Ołomuńca, co jest z pewnością zauważalne w „życiu codziennym” tego miasta.

Jednostką wydziału, która gościła mnie podczas pobytu, było Centrum Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Operacyjnego UP (https://www.pf.upol.cz/cihol/). Jego kierownikiem jest Dr. Martin Faix, pełniący jednocześnie funkcję Prodziekana Wydziału Prawa UP. Celami Centrum są m.in. promocja wiedzy na temat Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Czechach i Europie Środkowej oraz wzmacnianie i eksplorowanie potencjału współpracy środowiska akademickiego z odpowiednimi instytucjami publicznymi działającymi w obszarze bezpieczeństwa.

W czasie mojego pobytu miały miejsce wykłady i dyskusje w których uczestniczyli naukowcy z innych państw oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej. Niektóre z tych wydarzeń były transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mogłem też porównać sposób prowadzenia zajęć ze studentami w Czechach, do tego w Polsce, i wymienić się w tym zakresie doświadczeniami z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa UP. Myślę też, że nawiązałem kontakty naukowe, które mogą przełożyć się na współpracę w najbliższej przyszłości.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ołomuńca jest wybudowana przez mieszkańców Ołomuńca, kolumna Świętej Trójcy. U podstawy kolumny znajdują się rzeźby świętych, a wśród nich św. Alojzy Gonzaga – patron studentów. Umieszczenie tej figury manifestuje w pewnym sensie dumę mieszkańców Ołomuńca ze swojego uniwersytetu. 

Dr Kamil Strzępek ze studentami UP biorącymi udział w jego wykładzie
Dr Kamil Strzępek z przedstawicielami Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej
11 sierpnia 2023