Przejdź do treści

Współpraca z tanzańską uczelnią

W ostatnim czasie przedstawiciele władz oraz Wydziałów Teologicznych UKSW oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii, podpisali umowę na czas nieokreślony na prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Specjalistyczne Studia Teologiczne (STS).

Dla UKSW jest to pierwsza umowa międzynarodowa o studiach wspólnych, które będą odbywać się w obu uczelniach równolegle a studenci będą mogli być włączani do projektów badawczych realizowanych w UKSW oraz JUcO. Studenci będą mogli dodatkowo, po spełnieniu warunków określonych przez Stolicę Apostolską, uzyskać dyplom licencjata kanonicznego (łac. Licentia in sacra Theologia) wydawany przez UKSW.

Za nadzór nad prowadzeniem studiów wspólnych ze strony UKSW będzie odpowiadał dziekan Wydziału Teologicznego, ks. prof. Piotr Tomasik, a ze strony JUCo dziekan Wydziału Filozofii i Teologii, ks. prof. William Ngowi. Ponadto uczelnie powołają zespół opiniodawczy w sprawie ustalenie wspólnego harmonogramu zajęć na każdy rok oraz prowadzenia studiów wspólnych, w skład którego wejdą pracownicy obu instytucji.

Na zdjęciu od lewej ks. prof. Piotr Tomasik; ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.; o. dr Jacek Górka
Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Jarosław Różański; ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. ucz.; ks. prof. Marek Tatar; ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.; o. dr Jacek Górka; ks. prof. Piotr Tomasik; ks. dr Mariusz Boguszewski
26 września 2023