Przejdź do treści

Dr Piotr Sieniawski na Universidade NOVA da Lisboa

Dr Piotr Sieniawski z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w kwietniu 2023 r. odbył wizytę w Instytucie Studiów Politycznych uniwersytetu Universidade Nova da Lisboa w Lizbonie. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć dla studentów z Portugalii oraz wzmocnienie współpracy między Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW a Instytutem Studiów Politycznych FCSH Nova w Lizbonie.

Uniwersytet Nova da Lisboa powstał w 1973 roku. Uniwersytet ten należy do czołowych uczelni nie tylko w skali portugalskiej, ale też w europejskiej i światowej. Obecnie na tym uniwersytecie studiuje ok. 20 tys. studentów, którzy kształcą się na dziewięciu wydziałach. 20% studentów stanowią obcokrajowcy.

W ramach mobilności dydaktycznej dr Sieniawski przeprowadził wykłady, które dotyczyły problematyki praw człowieka na obszarze postsowieckim, w oparciu o badania własne przeprowadzone w regionie Kaukazu Południowego. Wykłady te spotkały się z dużym zainteresowaniem a dr. Sieniawski odpowiedział na liczne pytania dotyczące orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sytuacji praw człowieka na obszarze byłego ZSRR.

Ponadto dr Sieniawski poprowadził seminarium naukowe, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Nova da Lisboa oraz Portugalski Instytut Stosunków Międzynarodowych (IPRI – Instituto Português de Relações Internacionais). W seminarium wzięli udział również członkowie IPRI oraz doktoranci Instytutu Studiów Politycznych. Dr Sieniawski w ramach seminarium naukowego przedstawił problematykę separatyzmu etnicznego w regionie Bałkanów Zachodnich oraz aktualnej sytuacji dotyczącej kwestii uznania i nieuznania Kosowa przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Wizyta dr. Sieniawskiego w uniwersytecie Universidade Nova da Lisboa przyczyniła się nie tylko do nawiązania nowych kontaktów naukowych, ale także do wzmocnienia współpracy między Instytutem Nauk o Polityce UKSW i Instytutem Studiów Politycznych FCSH NOVA w Lizbonie.

Na zdjęciu z lewej strony: dr João Cancela z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, dr Liliana Reis, z Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Beira Interior w Covilhã, dr Piotr Sieniawski z Instytutu Nauk o Polityce i Administracjiz UKSW, dr Daniel Marcos z Instytutu Nauk o Polityce, Uniwersytet NOVA w Lizbonie
10 listopada 2023