Przejdź do treści

Mobilności w ramach Programu CEEPUS

Uprzejmie informujemy, że w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS możliwe jest ubieganie się o stypendia w kategorii Freemover. Aplikacje można składać do 30 listopada poprzez stronę internetową www.ceepus.info

O stypendia zagraniczne w ramach Programu CEEPUS mogą aplikować studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Kraje Programu to: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. Możliwe są wyłącznie wyjazdy zagraniczne.

W ramach Programu CEEPUS Kategoria Freemover istnieje ograniczona liczba środków, które narodowe biura programu CEEPUS mogą przeznaczyć na przyjęcie stypendystów, stąd też nie wszyscy kandydaci otrzymają stypendium.

Aby aplikować o wyjazd kandydaci muszą złożyć aplikację elektroniczną w systemie CEEPUS na stronie www.ceepus.info Do aplikacji w systemie należy dołączyć przygotowane dokumenty:

  • Jeden Freemover Letter of Acceptance (list akceptujący) wydany przez uczelnię przyjmująca
  • Dwa Freemover Letters of Recommendation (listy polecające) z uczelni macierzystej [tylko w przypadku studentów i doktorantów]

Wzory dokumentów dostępne są na stronie: https://www.ceepus.info/content/downloads

Minimalny okres pobytu  nauczyciela akademickiego na uczelni zagranicznej to miesiąc. Do zatwierdzenia pełnego miesiąca stypendialnego stypendysty, wymagany jest minimalny czas pobytu – 1 tydzień i przeprowadzenie 6 godzin. Podczas każdego tygodnia pobytu należy przeprowadzić minimum 6 godzin zajęć.

Dla studentów i doktorantów pobyt trwa od 3 do 10 miesięcy. Możliwe są też mobilności krótkoterminowe (od 1 do 3 miesięcy)  – dostępne jedynie dla studentów piszących swoją pracę magisterską bądź doktorską.

Zgodnie z zasadami Programu, strona wysyłająca zwraca koszty podroży najtańszym środkiem transportu, zaś strona przyjmująca wypłaca stypendium na pobyt. Stawki stypendium różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Informacje o stawkach można znaleźć na stronie: https://www.ceepus.info/content/contact#AL

Aby zrealizować mobilność należy otrzymać zgodę dziekana wydziału macierzystego w UKSW (w przypadku wyjazdów doktorantów – wymagana jest zgoda kierownika ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW).

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Programu CEEPUS pod adresem: www.ceepus.info oraz https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus/informacje-dla-wnioskodawcow

Zapraszamy też do kontaktu w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW do p. Pauli Prażmowskiej, koordynującej program CEEPUS na UKSW. Adres mailowy: shortmobility@uksw.edu.pl  tel.: +48 22 380 96 85 bądź bezpośrednio w biurze pod adresem ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 113 w godz. 10:30-15:30

20 listopada 2023