Przejdź do treści

Praktyki w dziekanacie WPiA

Latem tego roku Wydział Prawa i Administracji UKSW gościł w ramach Programu Erasmus+ praktykanta z Turcji. P. Burak Ozyildirim realizował w Dziekanacie WPiA praktykę absolwencką, czyli po obronie dyplomu. Bowiem w Programie Erasmus+ praktyki mogą odbyć również absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Pan Burak Ozyildirim gościł na Wydziale Prawa i Administracji UKSW dwukrotnie, za każdym razem jako praktykant w ramach programu Erasmus+. Po raz pierwszy odwiedził UKSW w 2021 r., odbywając praktykę w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Był wówczas studentem Wydziału Nauk Społecznych Istambuł Yeni Yuzyil University w Stambule, na kierunku: Filologia Angielska i Literatura Angielska. Jakkolwiek Pan Burak Ozyildirim trafił wówczas w sam środek pandemicznego czasu, okres spędzony na naszym Uniwersytecie wykorzystał w pełni. Odbył bowiem praktykę w Dziekanatach WPiA UKSW w zakresie obsługi administracyjnej z wykorzystaniem języka angielskiego; opracowywał materiały w języku angielskim, które następnie były zamieszczane na stronie internetowej Wydziału, jak również dokonywał korekty językowej dokumentów, tworzonych w języku angielskim. Jak wspomniał przed rozpoczęciem mobilności, jego zainteresowania koncentrowały się  wokół tematyki związanej z ochroną praw człowieka i prawem międzynarodowym. Dlatego też uczestniczył w zajęciach dydaktycznych o tej tematyce. Ponadto nasz Praktykant odbył zajęcia dotyczące kultury i historii Polski, które spotkały się z jego szczególnym uznaniem. Jak podkreślał Burak, w Polsce zostawił połowę swojego serca. Nie dziwi zatem fakt, że powrócił na Wydział Prawa i Administracji UKSW już jako absolwent studiów magisterskich. Kolejna jego mobilność w ramach Student Mobility for Traineeships miała miejsca od maja do września 2023 r. Jako że tym razem Burak trafił na czas wakacyjny, jego aktywność koncentrowała się na praktykach, związanych z obsługą administracyjną Wydziału. Służył także wsparciem i pomocą w czasie bardzo wymagającego i wyczerpującego procesu rekrutacji kandydatów na studia, wykonując czynności niewymagające znajomości języka polskiego i konieczności przetwarzania danych osobowych. Niezmiennie Praktykant poznawał Polskę, jej zwyczaje, kulturę, historię oraz język.

„To były moje drugie praktyki w ramach Programu Erasmus+. Podczas pierwszych praktyk, które zrealizowałem również na UKSW 2 lata temu, pokochałem ten kraj i uniwersytet, więc chciałem wrócić. Praktyki bardzo mi się podobały i bardzo się rozwinąłem jako pracownik uniwersytetu. Przyjechałam po studiach magisterskich i było to inne doświadczenie. Miałem okazję realizować praktyki w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji. W trakcie praktyk udoskonaliłem się w dziedzinie tłumaczeń i jestem bardziej obeznany z niektórymi praktykami administracyjnymi, takimi jak proces rekrutacji i dokumentacja. Była to dla mnie wielka szansa, aby dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze i języku.” – podsumował swoją mobilność p. Burak Ozyildirma.

Praktyka zagraniczna może zostać objęta wsparciem finansowym w ramach Programu Erasmus+ przez okres od 2 do 12 miesięcy. Praktyka musi być adekwatna do kierunku studiów i dostosowana do potrzeb rozwoju osobistego. W praktyce mogą brać udział studenci oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia, pod warunkiem zrekrutowania się przed obroną swojej pracy dyplomowej.

Dzięki praktykom studenci i niedawni absolwenci mają okazję nabyć lub podnieść swoje kompetencje, a także poprawić swoje umiejętności językowe oraz zdobyć doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym.

Korzyści dla instytucji przyjmującej praktykanta to m.in. uzyskanie wiedzy na temat kultury panującej w kraju praktykanta, która może być inspiracją do wdrożenia nowych rozwiązań w instytucji. Pobyt zagranicznego praktykanta w instytucji to obopólna korzyść: praktykanci uczą się od pracowników instytucji, ale pracownicy mogą również uczyć się od praktykantów z innych krajów, doskonaląc swoje umiejętności językowe, cyfrowe i kulturowe.

„Przykład Pana Buraka Ozyildirma pokazuje, jak ważną częścią programu Erasmus+ są praktyki studenckie i absolwenckie. Pozwalają one bowiem uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów o nowe umiejętności, nabyte już nie w sali wykładowej, lecz podczas codziennego funkcjonowania Wydziału. Jesteśmy szczęśliwi, iż mogliśmy gościć tak zaangażowanego, chętnego do pracy i nauki, a przy tym życzliwego i zawsze uśmiechniętego – najpierw Studenta, a następnie dojrzałego już Absolwenta stambulskiej Uczelni” – dr Magdalena Wilczek-Karczewska, koordynator wydziałowy Programu Erasmus+ dla kierunków: Administracja, Człowiek w cyberprzestrzeni i Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej.

Burak Ozyildirim, praktykant z dr Magdaleną Wilczek-Karczewską, koordynatorem wydziałowym Programu Erasmus+
22 listopada 2023