Przejdź do treści

Szkolenie z legalizacji pobytu cudzoziemców

W dniu 17 listopada odbyło się całodniowe szkolenie z legalizacji pobytu cudzoziemców dla pracowników UKSW obsługujących studentów i pracowników przyjeżdżających z zagranicy.

Szkolenia prowadzili przedstawiciele Wydziału do Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szkolenie dotyczyło w szczególności procedury aplikowania o pobyt czasowy w Polsce, wymaganej dokumentacji, postępowania odwoławczego. Ponadto, przedstawiona została procedura zgłaszania przez uczelnie tzw. mobilności studenckiej, dotyczącej pobytu na studiach w Polsce obywatela państwa trzeciego będącego studentem lub doktorantem w innym kraju Unii Europejskiej.

W szkoleniu brali udział pracownicy Welcome Centre, Działu Współpracy Międzynarodowej, Szkoły Doktorskiej, Działu Rekrutacji oraz Centrum Wsparcia Studenta.

Dziękujemy bardzo pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców za przeprowadzenie szkolenia i przekazanie cennych informacji z legalizacji pobytu cudzoziemców.

22 listopada 2023