Przejdź do treści

Ambasador Indii gościem honorowym Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej pt.” Jan Paweł II w Indiach”

Dnia 07.12.2023 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. „Jan Paweł II w Indiach” zorganizowana przez Katedrę Misjologii UKSW i Instytut Papieża Jana Pawła II. Wydarzenie otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., który przywitał wszystkich uczestników spotkania. Ksiądz Prorektor w swoim wystąpieniu wspomniał, że Jan Paweł II odwiedził Indie dwukrotnie. Pierwsza wizyta miała miejsce w 1986 roku i była najdłuższą wizytą papieża w jednym kraju (poza Polską). Była to podróż do drugiego pod względem ludności kraju świata, gdzie katolicy stanowią niecałe 2% ludności. Druga podróż miała miejsce w roku 1999, a najważniejszym punktem programu było podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Eccleesia in Asia”. Podczas podróży apostolskich papież spotykał się z lokalną ludnością a także z przedstawicielami różnych religii. Ks. Prorektor podziękował za udział Pani Nagma Mohamed Mallick (Ambasador Indii w Polsce) wystąpienie oraz podarowanie pewnego „smaku” Indii – indyjskich przekąsek uczestnikom konferencji. Pani Ambasador przekazała Księdzu Prorektorowi książkę przedstawiającą obrazy namalowane przez pierwszych Brytyjczyków przybyłych do Indii w XVIII wieku.  Podziękowania zostały również skierowane do Organizatorów Konferencji: Katedrze Misjologii UKSW a także Instytutowi Papieża Jana Pawła II.

Konferencja została podzielona na 3 bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła wspomnień z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Indiach. Tutaj głos zabrała m.in. Ambasador Indii w Polsce, prof. dr Francis Nallappan OMI, prof. dr Pedarattaiah Gadde i fr Harry Manuel OMI (Prowincjał Indyjskiej Formacji Oblatów Maryi Niepokalanej. Druga część dotyczyła aspektu pielgrzymki do Kościoła żyjącego w Azji. Dr Tomasz Twardziłowski z Instytutu Papieża Jana Pawła II przedstawił krótką charakterystykę podróży Jana Pawła II do Indii, prof. ucz. dr hab. Joanna Grela z UJ próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie Indyjskie tradycje religijne-wielość form i jeden paradygmat? A ks. prof. dr hab. Janusz Kucicki SVD z Naznan University w Japonii przedstawił owoce implantacji adhortacji „Ecclesia in Asia” w Kościołach Azji Południowej z perspektywy ćwierćwiecza. Impakt, progres, wymierne skutki. Trzeci blok tematyczny dotyczył spotkania z rzeczywistością Azji. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ) mówił o Jezusie Chrystusie i kulturach Indii z perspektywy H.Waldenfensa, J.Dupuis i M.Fedou; ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj OMI z UKSW mówił o Jana Pawła II spotkaniu z hinduizmem, mgr Stanisław Schabowicz (UKSW) przedstawił językowe spotkanie hinduizmu i chrześcijaństwa w Indiach, mgr Magdalena Jackowska (UKSW) opowiadała o spotkaniu w Indiach Jana Pawła II i Matki Teresy w Kalkuty, a ks. mgr Mariusz Szczepański SVD (UKSW) przedstawił najważniejsze założenia Adhortacji „Ecclesia in Asia”.

08 grudnia 2023