Przejdź do treści

Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska z Diamentem UKSW w kategorii Najlepszy Koordynator Erasmus+

Podczas uroczystej gali, 6 grudnia, w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały wręczone „Diamenty UKSW” dla wyróżniających się pracowników, studentów, najlepszych dydaktyków, organizacje studenckie oraz osoby wspomagające rozwój studenckiego ruchu samorządowego i naukowego. Po raz pierwszy Samorząd Studentów dodał w tym roku także kategorię Najlepszy Koordynator Erasmus+

Statuetkę otrzymała dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska z Wydziału Nauk Historycznych, koordynator ds. Programu Erasmus+ na kierunkach archeologia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Pani dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska pełni funkcję koordynatora Programu Erasmus+ od r.a. 2016-2017. Nagrodę wręczył ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej ogłosił zwycięzcę w kategorii Najlepszy Koordynator Erasmus+
Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, wręczył statuetkę dr Katarzynie Zeman-Wiśniewskiej
08 grudnia 2023