Przejdź do treści

Dr Kamil Strzępek na Uniwersytecie Osnabrück

Relacja dr Kamila Strzępka z WPiA z mobilności na Uniwersytecie Osnabrück:

W czerwcu 2023 r. miałem przyjemność uczestniczyć w mobilności nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych realizowanej w ramach Programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching.

Miejscem mojego pobytu był Wydział Prawa Uniwersytetu Osnabrück w północno-zachodnich Niemczech. Uniwersytet, założony w 1974 roku, jest młodym, tętniącym życiem ośrodkiem naukowym, który słynie z badań i nauczania m.in. w dziedzinie prawa.

Jednostką, która gościła mnie podczas pobytu, był Instytut Europejskich Studiów Prawniczych (European Legal Studies Institute), który specjalizuje się w badaniach nad prawem Unii Europejskiej, porządkami prawnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i wzajemnymi relacjami między tymi dwoma poziomami. W czasie pobytu prowadziłem wykłady z praw człowieka i porównawczego prawa konstytucyjnego. Miałem też przyjemność uczestniczyć w seminarium doktoranckim prowadzonym przez Profesora Olivera Dörra (Dziekana Wydziału Prawa), podczas którego wygłosiłem krótką prezentację. Ponadto, miałem przyjemność i zaszczyt wygłosić ogólnouniwersytecki wykład gościnny pt. „Cyberspace as a challenge to International Law”.

Zaletą wyjazdu była niewątpliwie możliwość porównania sposobu prowadzenia zajęć ze studentami w Niemczech, do tego w Polsce, i wymienienia się w tym zakresie doświadczeniami z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Uniwersytetu Osnabrück.

Dogodne położenie geograficzne Osnabrück umożliwiło mi odwiedzenie znajdujących się niedaleko miast Münster i Brema.

dr Kamil Strzępek ze studentami Uniwersytetu Osnabrück
dr Kamil Strzępek podczas wykładu na Uniwersytecie Osnabrück
Od lewej: Profesor Dr. Oliver Dörr, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Osnabrück, dr Kamil Strzępek z WPiA UKSW
Od lewej: dr Kamil Strzępek z WPiA UKSW, Dr. Matt LeMieux (Koordynator ds. Międzynarodowych; wykładowca prawa amerykańskiego) z Uniwersytetu Osnabrück
Od lewej: dr Kamil Strzępek z WPiA, Profesor Dr. Jan Oster z Uniwersytetu Osnabrück
14 grudnia 2023