Przejdź do treści

Podsumowanie wyjazdów pracowników 2022-2023

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 pracownicy UKSW mieli możliwość aplikowania o wyjazdy zagraniczne w sektorze szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+ [KA131-HED].

W ramach trzech naborów do programu zostały złożone łącznie 192 wnioski aplikacyjne, w tym 90 wniosków pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 102 wnioski pracowników administracyjnych.

Pomyślnie zostało zrealizowanych 137 wyjazdów pracowniczych w kategoriach:

  1. [STA] – mobilności kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich oraz w celach dydaktyczno-szkoleniowych;
  2. [STT] – mobilności kadry administracyjnej w celach szkoleniowych.


Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyjazdów ST-KA131!

12 stycznia 2024