Przejdź do treści

Ponad 100 studentów uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym pt.” Jak wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+?”!!!

13.03.2024 we współpracy z Erasmus Student Network UKSW zorganizowaliśmy spotkanie pt.” Jak wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+?”, które zgromadziło rekordową liczbę uczestników – 100 osobowa aula była wypełniona niemal po brzegi!!! Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej, która przywitała wszystkich uczestników wyrażając radość z ogromnego zainteresowania spotkaniem wśród studentów. Zapoznała uczestników z agendą wydarzenia. Następnie Pani Mariola Młodnicka, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ przedstawiła prezentację dotyczącą zasad programu i warunków wyjazdu .W ostatniej części spotkania studenci, a zarazem członkowie Erasmus Student Network UKSW, którzy mają już za sobą udział w wymianie w ramach programu Erasmus+ opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu w Uczelni partnerskiej. Pytaniom nie było końca – co nas ogromnie cieszy 😊.

Zachęcamy do wzięcia w udziału w rekrutacji!

14 marca 2024