Przejdź do treści

Online Linguistic Support

Wsparcie językowe on-line na platformie Online Lingusitic Support (OLS), wprowadzone przez Komisję Europejską dla uczestników programu Erasmus+.

Wsparcie językowe on-line dla studentów (Online Linguistic Support)

Wsparcie językowe on-line na platformie Online Lingusitic Support (OLS) zostało wprowadzone przez Komisję Europejską dla uczestników programu Erasmus+ w roku 2015. Każdy student (student oznacza również uczestnika studiów doktoranckich) wyjeżdżający na zagraniczne praktyki lub studia częściowe w celu realizowania praktyki/programu zajęć w jednym z 18 języków europejskich, zobowiązany jest do wypełnienia testu znajomości tego języka. Test należy wypełnić dwukrotnie: przed wyjazdem/rozpoczęciem semestru i przed zakończeniem pobytu za granicą. 

Studentom, którzy uzyskają wyniki z testu na poziomie A1 – B1 zostają przyznane automatycznie vouchery na obowiązkowy bezpłatny kurs językowy online. Studentom, którzy uzyskali wynik na poziomie B2 – C2, mogą zostać przyznane vouchery na kurs języka wykładowego lub języka lokalnego, jeśli jest inny niż wykładowy i jeśli jest dostępny w systemie OLS. 

Katalog OLS obejmuje obecnie testy i kursy w 18 językach:

JęzykTesty językoweKursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoskiTakTak – wszystkie poziomy
portugalskiTakTak – do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, polski, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierskiTakTak – na poziomie A1

Kurs językowy on-line (Language Course)

Przewodniki video po kursach OLS:

Najczęściej zadawane pytania

Technical Questions and Answers on the Erasmus+ Online Linguistic Support: http://erasmusplusols.eu/faq/