Przejdź do treści

Erasmus+ 2022/2023 : rekrutacja uzupełniająca na realizację części toku studiów za granicą

Informujemy, że niektóre wydziały uruchomiły już rekrutację podstawową na realizację części studiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja studentów do Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych wydziałach lub w instytutach UKSW. W związku z tym szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych oraz w systemie USOSweb. Listę dostępnych uczelni można znaleźć, logując się do profilu studenta w USOSwebie.

Na każdym wydziale jest powołany koordynator ds. programu Erasmus+

(lista koordynatorów wydziałowych)

Etapy rekrutacji na część studiów w roku 2022/2023

I etap: 3 – 16 października 2022 (Terminy składania wniosków w systemie USOSweb mogą się różnić w zależności od wydziału/instytutu)

Rejestracja w systemie USOSweb – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych

Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

II etap: 19 – 21 października 2022

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO

III etap: 24 – 27 października 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Uwaga! Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 7 listopada 2022 r.

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w miarę, jak kolejne wydziały będą uruchamiać rekrutację. Szczegółowe terminy rekrutacji student można sprawdzić w USOSwebie w zakładce:
Dla studentów/Wymiana studencka/Oferty wyjazdów.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.

(lista koordynatorów wydziałowych)

22 listopada 2022